Ricisovolle en voorbehouden handelingen Basis

Basismodules

Doelgroep:

 • beginnende zorgverleners
 • zorgverleners die weining tot geen ervaring hebben met betrekking tot de vaardigheden
 • zorgverleners die de vaardigheid weining uitoefenen

Basismodules:

 • Module 1a: Injecteren, bloedsuiker, (VIG)¬†
 • Module 1b: Injecteren, bloedsuiker prikken, hechtingen en drains verwijderen (VP)
 • Module 2: Gastro-enterologie (Maagsonde)
 • Module 3:¬†Urologie (katheteriseren)
 • Module 4: longen en luchtwegen
 • Module 5: Infusie (VP)
 • Module 6: Centraal Veneuze Toediening (VP)

Speciale scholingen

 • Stomazorg
 • Wondzorg
 • Ambulante compressie therapie
 • Transfer technieken

Scholingen op maat

Naast de basisscholingen is het ook mogelijk om scholingen op maat aan te vragen. Bijvoorbeeld een combinatie van eenmalig katheteriseren en sondevoeding geven.